لوتوس جایی است که

طراحی با نوآوری همراه است

نمونه کارها

لوتوس بلاگ

2019-01-16

اهمیت انتخاب رنگ در طراحی رابط کاربری

رنگ به عنوان یکی از حیاتی ترین اساس طراحی نقش مهمی در زبان رابط کاربری دارد، سیستم انتخاب رنگ در رابط کاربری به سادگی انتخاب رنگ […]
2019-01-16

هدف تفکر طراحی (DESIGN THINKING)

اگر تاریخچه پدید آمدن تفکر طراحی را مطالعه کنید، حتما با مقاله مهم و ارزشمند هورست ریتل (Horst Rittel) با عنوان Dilemmas in a general theory of planning […]
2019-01-16

رفتار نرم افزار دربرابر خطا

در سال ۱۹۸۶ دون نورمن (Don Norman) و کلیتون لوییس (Clayton Lewis) مقاله ای را با عنوان طراحی برای خطا (Designing for error) در کتاب User-Centered System […]