سامانه کارت امتیازی متوازن
2017-02-03

طراحی و پیاده سازی سایت بورس تک

سایت بورس تک در جهت شناسایی استارت آپ های بازار سرمایه و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز آنها ایجاد و به نوعی دروازه ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه می باشد. این سایت به فرم تک صفحه ای و کاملا واکنشگرا (Responsive) طراحی شده است.


کارفرما:

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)


تکنولوژی استفاده شده:

Angular,Bootstrap