طراحی سایت بورس تک
2017-02-03

سامانه کارت امتیازی متوازن

مدیران به منظور تحقق استراتژی و ارزیابی عملکرد نیاز به روش و ابزاری استاندارد دارند. سامانه کارت امتیازی متوازن بدین منظور طراحی شده تا پاسخگوی طیف وسیعی از نیازهای مدیریتی یک سازمان باشد.


کارفرما:

همراه اول


تکنولوژی استفاده شده:

C#.net, Web based, MSSQL Server, Full Responsive